Chwałowiccy policjanci

Starszy posterunkowy Paweł Pachół

Starszy posterunkowy Paweł Pachół. Fotografia z www.muzeumkatynskie.pl

Paweł Pachół, rocznik 1896 pochodził z miejscowości Brzeźce. Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. Dostał się do niewoli francuskiej i angielskiej skąd w listopadzie 1918 roku wstąpił do Armii generała Hallera. Po powrocie do kraju służył w V „Baonie Błękitnych”. W szeregach Armii Hallera brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc na froncie ukraińskim. W czerwcu 1920 roku został zwolniony z Wojska Polskiego i oddelegowany do akcji plebiscytowej. Był organizatorem górnośląskiego plebiscytu w powiecie pszczyńskim. Wziął czynny udział w II i III powstaniu śląskim. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski został policjantem. Jako posterunkowy służył na posterunku w Boguszowicach, a od 1  września 1928 roku jako starszy posterunkowy w Chwałowicach. W Chwałowicach pracował do 1933 roku kiedy to został przeniesiony do Radlina. W 1937 roku objął stanowisko komendanta posterunku w Niedobczycach. Tam tez zastał go wybuch wojny w 1939 roku. Wziął czynny udział w obronie polskich granic. Najprawdopodobniej wycofywał się na wschód wraz z Wojskiem Polskim, gdzie dostał się do radzieckiej niewoli. W 1940 roku został zamordowany w Katyniu. Był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał: Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, KnaŚl, Miecze Hallerowskie. Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, 

Starszy posterunkowy Paweł Pachół zaznaczony czerwoną kropką. Zdjęcie wykonano przed chwałowicką Biblioteką Ludową (budynek nie istnieje) przy obecnej ulicy 1 Maja.

Dokumenty z 1932 roku poświadczające przyznanie starszemu posterunkowemu Pachółowi odznaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *