Szyb III KWK Chwałowice

Szyb znajdował się przy torach kolejowych łączących KWK Chwałowice i KWK Jankowice. Obecnie miejsce to znajduje się pod kilkudziesięciometrową wartwą skały która tworzy wielką hałdę KWK Jankowice, pomiędzy Chwałowicemi a Boguszowicami.  

Zaznaczony na zdjęciu satelitarnym z 2019 roku, czerwoną strzałką nieistniejący Szyb III KWK Chwałowice.

Początkowo nie istniała potrzeba przewietrzania poziomu 180. Lecz w czasie okupacji zintensyfikowano wydobycie. Wzmożona eksploatacja pokładów wymusiła budowę szybu wentylacyjnego. W 1940 roku wydrążono szyb III wentylacyjny, sięgał on do poziomu 180 m. (Całkowita głębokość 193 m) Zainstalowano na nim transformator i uruchomiono wentylator firmy Schuchtermann & Kremer Maschinen Fabrik Dortmund. Dzięki niemu poprawiono wentylację w całej intensywnie eksploatowanej tzn. „Części III kopalni”. 

Zabudowania powierzchniowe Szybu III w latach 70. Widoczna murowana szybu z kołami oraz na lewo od niej, budynek maszyny wyciągowej. Od 1961 roku na szybie pracowała maszyna wyciągowa BB 5000 firmy ZUT Zgoda.

Fotografia ze zbiorów Huberta Rupika.
Zabudowania powierzchniowe Szybu III KWK Chwałowice. Lata 70.  Szyb nie tylko wentylował wyrobiska ale służył także do transportu materiałów. 

Fotografia ze zbiorów Huberta Rupika.
Szyb III zaznaczony na mapie z przełomu lat 70 i 80.
Nałożone na siebie, mapa z przełomu lat 70 i 80 oraz zdjęcie satelitarne z 2019 roku. Szyb znajduje się pod zwałami skały, dokładnie pod przebiegającą obecnie w tym miejscu drogą (Przez zwał) z Chwałowic do Boguszowic.

Szyb zlikwidowano w latach 90-tych. Zrąb szybu zalano mieszaniną wodno-popiołową. Murowane nadszybie wysadzono w powietrze za pomocą materiałów wybuchowych. 

Pozostałości po zburzonych zabudownaiach Szybu III. Stan z 2008 roku.
Fotografia zaczerpnięta z http://eksploratorzy.com.pl
Pozostałości po zburzonych zabudownaiach Szybu III. Stan z 2008 roku.
Fotografia zaczerpnięta zhttp://eksploratorzy.com.pl
Pozostałości po zburzonych zabudownaiach Szybu III. Stan z 2008 roku.
Fotografia zaczerpnięta zhttp://eksploratorzy.com.pl
Pozostałości po zburzonych zabudownaiach Szybu III. Stan z 2008 roku.
Fotografia zaczerpnięta zhttp://eksploratorzy.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *